VRSteel | บทความ | เช็คราคาเหล็กออนไลน์ | ผู้รับเหมา | โครงการใหญ่ | ความพร้อมเรื่องเหล็ก | เทคนิค | ทริค | ซื้อเหล็ก | สภาพคล่อง | บัตรเครดิต | เพิ่มโอกาส | ทางรอด | เทรนด์ | Dynamicprice

0

บทความน่ารู้

คลุกวงใน คุยเรื่องเหล็ก เดือนสิงหาคม

07/08/2023, 09:54:56
แชร์

คลุกวงใน “เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น”


1.เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นคืออะไร?

ตอบ คือเหล็กที่ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นที่มีอุณหภูมิปกติ หรืออุณหภูมิห้อง ซึ่งแตกต่างการเหล็กรีดร้อนที่ต้องใช้อุณหภูมิถึง 870 องศาเซลเซียส โดยการขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กนั้น จะผ่านขบวนการม้วน พับ หรือเชื่อม ให้กลายเป็นเหล็กตามประเภท และขนาดที่ต้องการ


2.ประเภทของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่นิยมใช้ มีอะไรบ้าง?

ตอบ ประเภทเหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ มีด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้


2.1 เหล็กท่อดำ , แป๊ปดำ (Carbon Steel Pipes)


2.2 เหล็กตัวซี (Lip Channel)


 2.3 แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม , เหล็กกล่อง (Square Pipes)

 

2.4 แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยมแบน , เหล็กกล่องแบน (Rectangular Pipes)

 

ติดตามบทความต่อไปได้ที่ www.vrsteel.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ติดตามเราได้ตามช่องทาง ดังนี้

Website : www.vrsteel.com

Line Official ID : @vrsteel

Facebook Page: VRSteel

YouTube : VRSteel

TikTok : VRSteel_Channel

โทร : 02 450 3355-6

Copyright © 2021 VRSteel. All rights reserved.

กลับสู่ด้านบน