เมนู
บทความน่ารู้

วิธีสมัคร VRMember

2020-05-09 18:20:21
แชร์

วิธีสมัครสมาชิก VRMember


1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบทดลองใช้ (Standard 7วัน) 1.1 ค้นหาเว็บไซต์ www.vrsteel.com จากนั้นกดปุ่ม "เช็คราคาเลย"


1.2 ใส่เลขหมายโทรศัพท์แล้วกด "ถัดไป"


1.3 ใส่รหัส OTP จาก SMS เพื่อยืนยันการสมัคร กด "ถัดไป" 

ระบุข้อมูลสมาชิกพร้อมตั้งรหัสผ่านกด "ยืนยันการสมัครสมาชิก" 


2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก VRMember 2.1 ค้นหาเว็บไซต์ www.vrsteel.com จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก VRMember"

2.2 ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการสมัครสมาชิก กด"ถัดไป"

2.3.1 กรณีที่เป็นสมาชิกแบบทดลองใช้ระบบอยู่แล้ว สามารถกรอกรายละเอียดได้เลย


2.3.2 กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิกใดๆ ใส่เบอร์โทรศัพท์ และกรอกรหัส OTP จากทาง SMS 

และกรอกข้อมูลแบบสมาชิกทดลองใช้ระบบ

2.3 ใส่ข้อมูลผู้ใช้ระบบ และ ข้อมูลองค์กรให้ครบถ้วน แนบไฟล์เอกสารขนาดไม่เกิน 5M

- ภพ.20

- หนังสือรับรองนิติบุคคล

- ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ


2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด "ตกลง" จบขั้นตอนการสมัครสมาชิก


สามารถใช้งานได้ทันที! เมื่อได้รับ SMS ยืนยันสถานะสมาชิก VRMember


Copyright © 2021 VRSteel. All rights reserved.